Медицина, астрология и космология, архитектура, математика